Спешъл Олимпикс България

Млади Атлети

ЗА ПРОГРАМАТА

“Млади атлети“ е иновативна програма, която дава възможности на малки деца с интелектуални затруднения да бъдат активни, да се забавляват и да развиват основни спортни умения. Това е универсална програма, в която могат да участват родители, доброволци и учители у дома, в общността или училището. „Млади атлети“  включва активни игри, песни и други двигателни занимания за деца на възраст от 2 до 7 години. Програмата спомага за физическото, когнитивното и социално развитие -  умения, които са  изключително важни и извън сферата на спорта. Тя е забавна за децата с различни способности и често включва и деца без увреждания. Какви са целите? От 1968 г. Спешъл Олимпикс подпомага спортните заниманияи състезанията за по-големи  деца, младежи и възрастни. С програмата „Млади атлети организацията   подкрепя по-малки деца и техните семейства.

Целите са да:

  • участват деца с интелектуални затруднения, като чрез подходящи дейности, най-често игрови, се  насърчава тяхното физическо, когнитивно и социално развитие;
  • научат  семействата на деца с интелектуални затруднения каква подкрепа може да им предложи  Спешъл Олимпикс;
  • повиши информираността за възможностите на децата с интелектуални затруднения, като приобщава към заниманията здрави техни връстници, организира демонстрации и други събития.

Как започва?

Това ръководство за дейностите  съдържа основните инструкции за провеждане на заниманията, оборудване, препоръки и съвети. За да бъде успешно провеждането на съответното занимание, преди това трябва да се уверите, че разполагате с с основното спортно оборудване, от което се нуждаете.

Допълнителни ресурси на „Млади атлети“  програми за деца, младежи и възрастни с интелектуални затруднения са достъпни чрез Спешъл Олимпикс. Свържете се със Спешъл Олимпикс, за да научете повече за възможностите във вашата общност. Посетете сайта за достъп до ресурси и повече информация на: www.specialolympics.org/youngathletes

 

СЪДЪРЖАНИЕ


КОМПЛЕКС ОТ ЗАНИМАНИЯ ЗА МЛАДИ АТЛЕТИ

ОСНОВНИ УМЕНИЯ

Съвети и препоръки:

Обърнете внимание на това приблизително колко пъти участникът може да извършва дейността (пълзящ червей, заешки подскоци) или колко време детето може да задържа мост или тунел.

Подканяйте за възможно повече повторения или повече време в продължение на няколко седмици, за по-доброто развитие на мускулната сила и издръжливост. Правете мостове и тунели, сила и здравина, докато участниците минават под тях.

//start gallery
ХОДЕНЕ И БЯГАНЕ

Съвети и препоръки:

Ако детето бяга с разпилени ръце и крака, трябва да се спре и да се работи на място с демонстриране на съответия стил бягане.(бягане на място)

Ако дължината на крачката е прекалено малка, трябва да се демонстрира бягане по подови маркери, които са на определено разтояние един от друг, като постепенно се увеличава разстоянието между маркерите.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ВСИЧКИ ЗАНИМАНИА(английски)
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИ УМЕНИЯ(английски)
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ХОДЕНЕ И БЯГАНЕ(английски)
ФАКТ ЛИСТ ИЗСЛЕДВАНЕ(английски)