Спешъл Олимпикс България

Държавни институции

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на вътрешните работи

Министерство на образованието и науката

Национална спортна асоциация на Министерството на отбраната

Държавна агенция за закрила на детето

Дирекция „Социално подпомагане”

Ресурсни центрове на МОМН

Регионални инспекторати на МОМН